O firmie

Początki firmy MJConsulting sięgają 1992 roku. Firma zajmuje się szeroko pojętym doradztwem ekonomiczno-finansowym. Współpracuje z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wielu dziedzin m.in. finansów, zarządzania i informatyki.  Obsługujemy klientów z terenu całej Polski bez względu na branżę. Głównymi obszarami naszej działalności są:

– doradztwo finansowe, mające na celu ocenę aktualnej sytuacji ekonomiczno– finansowej firmy i przeprowadzanie jej restrukturyzacji zmierzającej do wzmocnienia zdolności kredytowej;

– restrukturyzacja zadłużenia , mające na restrukturyzację zarówno wynikającego z tytułu zaciągniętych kredytów, jak i w stosunku do ZUS jak i innych zobowiązań budżetowych;

– doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania , mające na celu pomoc podmiotom gospodarczym i jednostkom samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu źródła finansowania inwestycji , dostosowanego do potrzeb i możliwości klienta, pochodzących z kredytów bankowych, venture capital i funduszy strukturalnych UE;

– doradztwo w zakresie oceny podejmowanych inwestycji, poprzez opracowanie analizy ich efektywności / feasibility study/, wykonanie biznes planów, studium wykonalności projektu inwestycyjnego, przygotowywane przez naszą firmę materiały pozwalają klientom na obiektywną ocenę planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;

– doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, obejmujące przygotowanie analizy przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego;

opracowywanie strategi rozwoju samorządów oraz podmiotów prywatnych;

organizacja szkoleń m.in. z zakresu szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw;

doradztwo w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw – od prostych konfiguracji do projektowania zaawansowanych systemów.

Grupa doradców

Osoby odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz za prowadzenie projektu wywodzą się ze środowiska naukowego oraz praktyki gospodarczej i posiadają niezbędne i wieloletnie doświadczenie gwarantujące najwyższy poziom oferowanych usług.

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektów: Marek Jakubowski i dr Ireneusz Pszczółka.

Ireneusz Pszczółka, doktor nauk ekonomicznych, wieloletni członek zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego działających w różnych branżach (m.in. informatyka, nieruchomości, budownictwo), wykładowca wielu wyższych uczelniach w kraju i za granicą (mi.n. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Technoligiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Karel de Grotte Hoge School, Antwerpia,Belgia Universitat de les Illes Balears, Majorka, Hiszpania), specjalizujący się w problematyce finansowania działalności inwestycyjnej kapitałem pozyskiwanym z rynku finansowego oraz z funduszy Unii Europejskiej.

Marek Jakubowski, magister ekonomii, członek zarządów spółek prawa handlowego, specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i rozwoju regionalnego, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Technoligiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu i Wyższej Szkoły Handlowej, specjalizujący się problematyce finansowania działalności przedsiębiorstw oraz pozyskiwania i zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.